Onze geschiedenis

Wij zijn een EHBO vereniging met ongeveer 85 leden. De afdeling Havelte is opgericht op 28 oktober 1966, maar ondanks dat zijn we nog steeds een springlevende en veelzijdige vereniging, met vele actieve en enthousiaste leden.
Onze vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken. Dit is de grootste vereniging op het gebied van eerste hulp. De landelijke vereniging telt ruim 520 afdelingen en ongeveer 42.000 leden.

Onze vereniging is tevens netwerkpartner van de Hartstichting.
Dit houdt in dat wij als vereniging volledig ondersteund worden door de Hartstichting met betrekking tot het lesgeven.

Wat houdt EHBO in?
Eerste Hulp is meer dan een pleister plakken. Het is de eerste hulp die wordt verleend direct nadat iemand onwel is geworden of getroffen is door een ongeval of acute ziekte. Vaak zelfs nog voordat er professionele hulp is gewaarschuwd.
Een moderne eerste hulpverlener weet dan precies wat hij moet doen. Hij kijkt wat er aan de hand is, maar let daarbij ook op gevaar voor hemzelf, het slachtoffer en omstanders. Daarna stelt hij vast wat het slachtoffer mankeert, stelt het slachtoffer gerust, kijkt wat er gedaan moet worden en of er professionele hulp gewaarschuwd moet worden en begint alvast zelf met de direct noodzakelijke hulpverlening.
Kortom: een deskundige en geoefende eerste hulpverlener kan van levensbelang zijn!

Wat doet onze vereniging?
Wij vinden dat op ieder mens de plicht rust om naar vermogen hulp te verlenen aan medemensen die in nood verkeren. Dat kan het beste als men is opgeleid als eerste hulpverlener. Daarom verzorgen wij, voor zowel beginnende als voor gevorderde eerste hulpverleners:
Basis cursussen Eerste Hulp Eerste Hulp aan Kinderen AED Reanimatie cursussen EHBO op maat EHBO in workshop formule Herhalingslessen waarin verbreding en verdieping volop aan bod komt Dit alles gebeurt onder leiding van ervaren en gecertificeerde instructeurs. Tijdens de cursussen en de herhalingslessen wordt gebruik gemaakt van LOTUS (gegrimeerde) slachtoffers.Scroll naar boven